ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 ประจำเดือนมิถุนายน 2567