ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567