ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565