ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2565