ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2565