ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565