ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2565