ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2566