ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566