ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2566