ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2566