ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566