ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมิถุนายน 2566