ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565