ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566