ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ประจำเดือนสิงหาคม 2566