ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน 2566