ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม 2566