ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566