ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม 2566