ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม 2567