ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำเดือนเมษายน 2567