ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567