ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565