ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565