ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565