ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564