ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564