สถานที่ติดต่อ

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานควบคุมโครงการฯ

หมู่บ้านใหม่  เลขที่ 206 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย โทร. 061-272-0222

Line ID : drr_tc

อีเมล์ : thoengchun@gmail.com

เว็บบอร์ด

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา
สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้

เปิดMaybell Gibbes ถาม 59 วินาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดPete Bueche ถาม 9 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดErnesto Varley ถาม 9 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดMia Shockley ถาม 16 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดHeidi Armstead ถาม 16 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดClement Womack ถาม 18 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดJocelyn Trevino ถาม 25 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดStella Trapp ถาม 25 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดLeia Badillo ถาม 26 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดRemona Lawler ถาม 31 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes

Account details will be confirmed via email.