สถานที่ติดต่อ

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานควบคุมโครงการฯ

หมู่บ้านใหม่  เลขที่ 206 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย โทร. 061-272-0222

Line ID : drr_tc

อีเมล์ : thoengchun@gmail.com

เว็บบอร์ด

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา
สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้

เปิดFrankie Gould ถาม 9 วินาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดMichaela Parmley ถาม 43 วินาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดMinnie Hawks ถาม 3 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดShenna See ถาม 7 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดConcetta Wolfgang ถาม 8 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดJerome Hess ถาม 11 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดFermin Chastain ถาม 13 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดLettie Costa ถาม 15 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดJeana Tracy ถาม 21 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดShasta Degraves ถาม 23 นาที ago • 
2 views0 answers0 votes

Account details will be confirmed via email.